Världens dyraste böcker

Böcker är relativt ömtåliga jämfört med många andra antikviteter; de är gjorda av papper, och kan således lätt brinna upp, blekas, bli missfärgade, bli sönderrivna eller på andra sätt skadas och förstöras. Det har gjort att vissa böcker har blivit mycket sällsynta med tiden, och precis som i många andra fall har sällsyntheten, ibland i kombination med andra faktorer som författaren, gjort att dessa böcker blivit mycket värdefulla.

Ett exempel på en bok där just sällsyntheten är nyckelfaktorn i bokens höga värde är Birds of America, skriven av John James Audobon under tidigt 1800-tal. Det handlar alltså om en ”faktabok”, ett naturhistoriskt verk, och det finns bara 100 kopior kvar av denna bok i världen. Det är inte heller vilken bok som helst, vilket man förstår när man ser den – boken är minst en meter hög, och innehåller fullsidiga illustrationer i färg av Amerikas alla fåglar. När denna bok år 2010 skulle säljas via auktionshuset Sotheby’s värderades den till mellan 45 och 67 miljoner kronor – ett för de flesta ofattbart pris som kommer sig av att boken är en av de mest eftertraktade bland världens boksamlare, menar Sotheby’s bokexpert David Goldthorp. Detsamma gällde en förstautgåva av Shakespeares pjäser som såldes vid samma tillfälle. Denna hade ”bara” värderats till 11 miljoner kronor. Birds of America såldes sedermera för ungefär det priset (11,5 miljoner kronor), det vill säga betydligt lägre än dess värdering.

Trots det innehöll Birds of America rekordet som världens dyraste bok fram till år 2013, då The Bay Psalm Book såldes på Sotheby’s i New York. Boken trycktes år 1640, och var då den första boken någonsin som trycktes på engelska i Nordamerika. Det handlar om en översättning av bibliska psalmer, och av de ursprungliga 1 700 exemplaren som trycktes återstår bara 11 i världen, vilket gör den otroligt sällsynt. Det är dock inte bara det faktum att den är sällsynt som gör att boken har ett högt värde, utan också dess historiska betydelse. Boken är ett tidsdokument som visar på den mentalitet som rådde bland de puritanska nybyggarna i Nordamerika, och är dessutom en kvarleva från tiden då man tryckte de allra första böckerna. Boken förväntades gå för mellan 15 och 30 miljoner dollar, vilket då var mellan 98 och 197 miljoner kronor. Även om slutpriset inte blev fullt så mycket räckte det ändå med god marginal för att The Bay Psalm Book skulle överta titeln som världens dyraste bok: 92 miljoner kronor såldes den för.

De allra flesta böcker som gemene man köper är i jämförelse värda en spottstyver, men som vi alla vet är allting relativt. För studenter, som oftast har knaper ekonomi, kan kurslitteraturen de måste köpa i början av varje termin därför kännas lika dyra som något av dessa verk i jämförelse. Om du är student och skulle behöva låna pengar för att ha råd med kurslitteraturen, kan du ta ett privatlån på Sambla. Där kan du nämligen jämföra olika lånevillkor, så att du vet att du lånar pengarna till så bra villkor som möjligt.

Author