En av de främsta orsakerna till varför man vill jämföra bilförsäkringar är för att man vill få ner kostnaderna så mycket som möjligt, men att hitta ett lågt pris är inte speciellt svårt. Det som däremot kan vara klurigare är att hitta en bilförsäkring som försäkrar på samma villkor som du har idag, men som samtidigt kan erbjuda lägre kostnader.

Ett vanligt misstag är således att man stirrar sig blind på priset och visst har kostnaden en betydelse, men det är inte allt. Istället ska du i första hand titta på andra aspekter. Vad har försäkringsbolaget för kundnöjdhet? Hur ser villkoren ut och vad gäller när det kommer till självrisk? Vi listar våra absolut bästa tips som du bör ta med dig när du ska jämföra nya bilförsäkringar på nätet. Kom ihåg att det också är viktigt att använda sig av en bra och seriös jämförelsesajt. Genom Insplanet kan du jämföra bilförsäkringar, hemförsäkringar och mycket mer.

Kundnöjdhet är A och O

Kundnöjdhet är troligtvis en ointressant aspekt när du vill hitta en ny bilförsäkring, men hur försäkringsbolaget hanterar sina kunder efter en skada är av allra högsta vikt. För att du ska kunna dra nytta av ditt försäkringsbolag gäller det att de aktivt arbetar på att tillfredsställa sina kunder så mycket som möjligt. Skaderegleringen ska inte bara vara smidig och effektiv, utan den ska också möta dina önskemål och behov enligt avtalsvillkoren.

Ha koll på försäkringsvillkoren

I försäkringsbrevet kan du hitta en hel del information om din bilförsäkring, men tyvärr är sällan alla detaljer specificerade. Ett vanligt misstag är att man blandar ihop försäkringsvillkor med försäkringsbrev, men dessa är två helt olika saker. Se därför till att du inte bara läser försäkringsbrevet, utan att du också tittar på villkoren som bolaget har. Här behöver du även ha koll på aktsamhetskravet. Det är inte helt ovanligt att skador inte täcks av försäkringen om du anses ha varit oaktsam – vilket i folkmun är detsamma som slarvig eller oförsiktig.

Hur ser självrisken ut?

Självrisken är ytterligare en aspekt som du inte får glömma bort att titta på när du ska jämföra bilförsäkringar. Det finns stor skillnader i självrisknivåer och detta måste du ha koll på innan du väljer. Här kan du bland annat ställa dig själv frågor som:

  • Hur ser de olika självriskerna ut i delkaskoförsäkringen?
  • Jämför jag verkligen på samma nivå när det kommer till självrisk för trafik- och vagnskada?
  • Är självrisken högre eller lägre från det du har idag?

Så går en jämförelse till

Att jämföra bilförsäkringar är otroligt enkelt, men som tidigare nämnts kan det vara svårare att faktiskt välja. Själva jämförelseprocessen är dock mycket smidig och det bästa är att du inte behöver göra mycket på egen hand. Du fyller bara i information om dig själv och din bil och trycker sedan på “jämför”. Du får förslag från flera olika försäkringsbolag och kan titta på erbjudandena i lugn och ro.

Author