Kanske blir 2019 verkligen elbilens år. Eller kanske inte. Hur det blir med den saken är ännu skrivet i stjärnorna. Eller kanske i prognoserna hos världens stora bilföretag.

Ett företag som dock har det lite tufft just nu är elbilstillverkaren Tesla. Tesla fick nämligen nyligen återkalla hela 14000 elbilar.

Allt är inte frid och fröjd med elbilarna även om de är oerhört positiva för vår miljö. Ett problem med elbilar, ur en arbetsmarknadssynvinkel, är att en elbil innehåller ungefär en tredjedel färre komponenter och delar jämfört med en vanlig bil som drivs med fossila bränslen som diesel eller bensin. Det leder i sin tur till att det behövs färre personer för att tillverka alla de delar som finns i en elbil jämfört med tillverkningen av vanliga bilar. Följden kan bli färre arbetstillfällen, även i den svenska bilindustrin. I takt med att bilindustrin ställer om till elbilar kan fler och fler av arbetstillfällena hos underleverantörerna fasas ut.

Under en vanlig bil som drivs på bensin finns bland annat en motor, ett filter, en växellåda och många fler komponenter. På Nissans bil med dieselmotor finns det gott om komponenter som saknas helt och hållet på deras elbil. Under en av Nissans elbilar finns inte mycket mer än ett stort batteri och en anslutningskabel. Skillnaden är ganska väsentlig.

En person som forskar på bilar och motorcyklar och hur de produceras ur ett ekonomiskt perspektiv, är Martin Sköld som forskar på Handels i Stockholm. Han berättar bland annat att en elmotor till en elbil har betydligt färre delar än en motor till en bil som går på diesel. Elbilens motor kan dessutom produceras med en betydligt högre grad av automation. Det medför färre aktörer och även färre människor som behövs för att bygga en elmotor.

Många jobb kan ryka i värsta fall

Hur många jobb kan det röra sig om som försvinner? Det finns en grupp som tillverkar komponenter till bilar och är underleverantör till biltillverkarna i Sverige. Den gruppen sysselsätter 80 000 människor, så om en tredjedel av personalen skulle få sluta så skulle det betyda att cirka 26 500 personer fick söka sig till något nytt jobb. Och det gäller endast en grupp av underleverantörer av komponenter. Kanske skulle vart femte medlemsföretag i gruppen försvinna, eller åtminstone få stora problem.

En fördel med elbilarna ur ett mer privat perspektiv kan dock vara att de slits ut långsammare på grund av färre komponenter. Den som gör en bilvärdering av en elbil löper minde risk att den som undersöker bilen påträffar något allvarligt fel. Det finns helt enkelt färre saker som kan gå sönder i en elbil jämfört med i en vanlig och traditionell bil som drivs framåt på vägarna med antingen bensin eller diesel.

Author