Om du ska transportera saker, kanske i samband med en flytt gäller det att ha koll på hur bilen ska lastas. Det är mycket att tänka på. Man får inte lasta för tungt, och inte heller på ett trafikfarligt sätt. Här får du ett par bra tips som kan vara bra att känna till.

Säkra lasten

Du måste alltid se till att säkra lasten i bilen eller på släpkärran innan du åker. Det finns annars en risk att du tappar lasten. Last i en bil kan också orsaka allvarliga skador vid en kollision om den inte är säkrad. En låda med böcker som i vanliga fall bara väger ett par kilo kan väga närmare ett ton vid en kraftig krock eller olycka. Lasten kan säkras med lastnät eller spännband och rep.

Lasta på taket

I de allra flesta bilar kan man fälla sätena bak för att få in mer last. Men om det inte går, eller om man trots allt inte får plats kan en annan lösning vara att fästa ett bra takräcke på biltaket. På takräcken kan man sedan fästa lasten direkt, eller så lägger man den i en takbox som fästs på taket. De allra flesta bilar har en maxgräns på omkring 100 kilo för taklast.

Använda släpkärra

Ett annat alternativ är att använda en släpkärra. De finns i olika modeller. Om man ska flytta tunga saker som böcker kan det vara klokt att välja ett släp som har en lastramp. Viktigt är dock att släpet med och utan last inte är för tungt för det aktuella fordonet eller för den körkortsbehörighet man har. Om så är fallet riskerar man att få böter, att få ställa lasten eller rent av en förlust av körkortet.

Author