Dubbelliv

Margareta Lindholm

Margareta Lindholm har intervjuat fyra lesbiska kvinnor om deras liv som öppet homosexuella, och om situationer när samhällets krav på öppenhet krockar med den egna upplevelsen av att inte vara synlig som lesbisk.

Med utgångspunkt i samtida queerforskning och sociologen Johan Asplunds teorier presenterar Lindholm högaktuella reflektioner kring situationer där frågor om döljande och öppenhet blir tydligare. Margareta Lindholm tillhör våra mest etablerade genus- och queerforskare och är verksam vid Göteborgs universitet.

Ladda ned högupplöst omslag i 3D

Länk till Dubbelliv på Kabusas hemsida.